Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Polyplank AB

Polyplank AB

Polyplank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Hemsida:

www.polyplank.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Polyplank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. Polyplanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

Teckningsperiod:

27 september 2016 - 10 oktober 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9,6 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 september 2016

Värdering:

9,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Polyplank.

Post:

Övrigt:

Obs, datum för teckningsperiod är en uppskattning, exakta datum har i skrivande stund ännu inte kommunicerats.

Vid stort intresse kan en övertilldelning på 5 Mkr användas.

Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare har erhållits motsvarande cirka 50 procent av Emissionen. Stångåkonsult i Kalmar HB (Leif Jilkén) och Macay AB (Cay Strandén, VD i PolyPlank) tecknar full ut för sina delar. Därtill har ett garantikonsortium som utgörs av externa investerare ingått emissionsgarantier motsvarande cirka 50 procent av Emissionen. Sammantaget uppgår således samtliga åtagande till 100 procent av emissionsbeloppet.

Uppdatering: Faktiska datum har lagts in.

Uppdaterat: 2016-10-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss