Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Polyplank AB

Polyplank AB

Polyplank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Hemsida:

www.polyplank.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Polyplank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. Polyplanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

Teckningsperiod:

13 januari 2014 - 29 januari 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,9 Mkrn + 10 Mkr

Teckningskurs:

32,5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 januari 2014

Värdering:

12,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier i PolyPlank.

Post:

Övrigt:

Innan emissionen gör företaget en sammanläggning av aktier, där 10 aktier blir 1.

I samband med emissionen byter företaget lista, från Aktietorget till First North.

Emissionen är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om cirka 11,3 MSEK motsvarande cirka 45,3 procent av Emissionen, varav cirka 34,7 procent avser kvittning av kortfristiga skulder, samt genom emissionsgarantier från externa investerare om cirka 13,6 MSEK motsvarande cirka 54,7 procent av Emissionen.

Uppdatering: Företaget lägger till möjligheten att använda en övertilldelningsoption på 10 Mkr.

Uppdaterat: 2013-12-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss