Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PolarCool AB

PolarCool AB

PolarCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.polarcap.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PolarCool är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB har tidigare kallats IQool Technologies AB.

Teckningsperiod:

24 september 2020 - 8 oktober 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,78 Mkr + 4 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 september 2020

Värdering:

10,78 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse för företrädesemissionen på 10,78 Mkr kan bolaget utöka med ytterligare 4 Mkr.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,3 MSEK och garantiteckning (nerifrån och upp) om totalt 6,0 MSEK, totalt motsvarande cirka 87 procent av emissionsvolymen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss