Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Plejd AB

Plejd AB

Plejd AB
Drottninggatan 29
411 14 Göteborg

Hemsida:

plejd.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Plejd utvecklar kontrollsystem för ljus, värme, ljud och bild. Den huvudsakliga marknaden är idag superyachter.

Teckningsperiod:

14 juni 2019 - 14 juni 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

43,5 Mkr

Teckningskurs:

47 Mkr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

435 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission, tecknad av bland annat de institutionella investerarna Handelsbanken Fonder, Aktia Asset Management och Provobis Invest AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss