Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Plejd AB

Plejd AB

Plejd AB
Drottninggatan 29
411 14 Göteborg

Hemsida:

plejd.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Plejd utvecklar kontrollsystem för ljus, värme, ljud och bild. Den huvudsakliga marknaden är idag superyachter.

Teckningsperiod:

23 februari 2016 - 14 mars 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13 Mkr

Teckningskurs:

6,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

22,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, dock minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Plejd börjar handlas på Aktietorget den 11 april 2016.

Plejd har inhämtat teckningsförbindelser från befintliga och nya aktieägare uppgående till cirka 8,9 miljoner kronor, motsvarande cirka 68 procent av emissionen. Det innebär att 4,1 miljoner kronor, motsvarande 32 procent av emissionen, erbjuds till allmänheten och institutionella investerare

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss