Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PledPharma AB

PledPharma AB

PledPharma AB
Grev Turegatan 7
11446 Stockholm

Hemsida:

www.pledpharma.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PledPharma är ett läkemedelsbolag som utvecklar PledOx, vilket väntas skydda friska celler i samband med cancer-behandling. PLED-derivatet PledOx har i prekliniska tester visat sig selektivt skydda friska celler i samband med cellgiftsbehandling. Prekliniska tester har också visat att PledOx förstärker effekten av cellgifterna i cancercellerna. PledOx skulle därmed kunna göra behandlingen betydligt mer effektiv och skonsam för patienten.

Teckningsperiod:

1 december 2014 - 15 december 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

75,6 Mkr

Teckningskurs:

16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november 2014

Värdering:

378 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5.

Post:

Övrigt:

När emissionen presenteras är den säkerställd till 52,5 procent av teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, inklusive PledPharmas två största aktieägare och verkställande direktör.

Uppdaterat: 2014-11-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss