Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PledPharma AB

PledPharma AB

PledPharma AB
Grev Turegatan 7
11446 Stockholm

Hemsida:

www.pledpharma.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PledPharma är ett läkemedelsbolag som utvecklar PledOx, vilket väntas skydda friska celler i samband med cancer-behandling. PLED-derivatet PledOx har i prekliniska tester visat sig selektivt skydda friska celler i samband med cellgiftsbehandling. Prekliniska tester har också visat att PledOx förstärker effekten av cellgifterna i cancercellerna. PledOx skulle därmed kunna göra behandlingen betydligt mer effektiv och skonsam för patienten.

Teckningsperiod:

25 april 2014 - 9 maj 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,25 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 april 2014

Värdering:

263 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:13.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser motsvarande minst respektive ägares pro rata-andel har erhållits från Staffan Persson, Peter Lindell, Carl Rosvall, Thomas Bill, B&E Participation och Anders Ström samt samtliga i bolagets styrelse och ledning. Teckningsförbindelserna motsvarar drygt 50 % av emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss