Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PledPharma AB

PledPharma AB

PledPharma AB
Grev Turegatan 7
11446 Stockholm

Hemsida:

www.pledpharma.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PledPharma är ett läkemedelsbolag som utvecklar PledOx, vilket väntas skydda friska celler i samband med cancer-behandling. PLED-derivatet PledOx har i prekliniska tester visat sig selektivt skydda friska celler i samband med cellgiftsbehandling. Prekliniska tester har också visat att PledOx förstärker effekten av cellgifterna i cancercellerna. PledOx skulle därmed kunna göra behandlingen betydligt mer effektiv och skonsam för patienten.

Teckningsperiod:

6 maj 2013 - 20 maj 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18,6 Mkr

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 april 2013

Värdering:

Pre-money 223,2 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:12.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser motsvarande minst respektive ägares pro rata-andel har erhållits från Staffan Persson, Peter Lindell, Carl Rosvall och Anders Ström samt samtliga i bolagets styrelse och ledning. Teckningsförbindelserna motsvarar drygt 50 % av emissionen.

Uppdaterat: 2013-05-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss