Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PledPharma AB

PledPharma AB

PledPharma AB
Grev Turegatan 7
11446 Stockholm

Hemsida:

www.pledpharma.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

PledPharma är ett läkemedelsbolag som utvecklar PledOx, vilket väntas skydda friska celler i samband med cancer-behandling. PLED-derivatet PledOx har i prekliniska tester visat sig selektivt skydda friska celler i samband med cellgiftsbehandling. Prekliniska tester har också visat att PledOx förstärker effekten av cellgifterna i cancercellerna. PledOx skulle därmed kunna göra behandlingen betydligt mer effektiv och skonsam för patienten.

Teckningsperiod:

1 juni 2011 - 17 juni 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

123 Mkr

Teckningskurs:

15,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 maj 2011

Värdering:

Pre-money 205 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. 1 innehavd aktie ger 3 teckningsrätter. 5 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Pledpharma har erhållit avsiktsförklaringar från investerare om att teckna för 83 Mkr.

Uppdatering: Företaget har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar för ytterligare 10 Mkr. Dvs 93 Mkr har garanterats.

Uppdaterat: 2011-05-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss