Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Platzer Fastigheter Holding AB

Platzer Fastigheter Holding AB

Platzer Fastigheter Holding AB
Anders Personsg. 16
416 64 Göteborg

Hemsida:

www.platzer.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Platzer, som är ett av de ledande fastighetsbolagen i Göteborgsområdet, äger, förvaltar och utvecklar ett större fastighetsbestånd av kommersiella lokaler.

Teckningsperiod:

19 november 2013 - 27 november 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

670 Mkr (632,5-708,4 Mkr)

Teckningskurs:

26,5 kr (25-28 kr)

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Ca: 1,8-2,0 miljarder kronor pre-money.

Villkor:

Emissionen riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare.

Post:

Övrigt:

Aktierna prissätts inom en indikativt intervall på 25-28 kr. För allmänheten kommer priset under inga omständigheter att bli högre än 28 kr.

Det finns även en övertilldelningsoption på 92,4 miljoner kronor genom nyemission av högst 3,3 miljoner B-aktier.

Handel i Platzers B-aktie beräknas påbörjas den 29 november 2013 på Nasdaq OMX Stockholm under kortnamnet PLAZ B.

Handelsbanken Capital Markets agerar Lead Manager och Sole Bookrunner. ABG Sundal Collier agerar Co-lead Manager och Catella Corporate Finance agerar finansiell rådgivare. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare.

Uppdatering: Priset per aktie blev 26,5 kr och 670 Mkr kom in.

Uppdaterat: 2013-11-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss