Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pilum AB

Pilum AB

Pilum AB
Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås

Hemsida:

www.pilum.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pilum erbjuder kompletta tekniska lösningar för rökgasrening till såväl industri som värmeverk.

Teckningsperiod:

9 maj 2016 - 9 maj 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

14 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Trention Aktiebolag.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss