Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pilum AB

Pilum AB

Pilum AB
Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås

Hemsida:

www.pilum.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Pilum erbjuder kompletta tekniska lösningar för rökgasrening till såväl industri som värmeverk.

Teckningsperiod:

29 november 2012 - 14 december 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

38,6 Mkr

Teckningskurs:

0,27 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 november 2012

Värdering:

Pre-money 25,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2

Post:

Övrigt:

Emissionen kommer att till ca 80 % vara garanterad dels genom teckningsförbindelser, dels genom ett garantikonsortium. Pilums huvudägare Provider Capital Sweden AB har lämnat teckningsförbindelse för sin pro rata-andel av emissionen, motsvarande 12,4 %. Bland emissionsgaranterna har Tibia Konsult AB lämnat teckningsgaranti till ett belopp om 20 Mkr motsvarande 51,8 procent av emissionen.

Finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag. Legal rådgivare i samband med emissionen är Advokatfirma DLA Nordic KB.

Uppdaterat: 2012-11-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss