Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pike Solution AB

Pike Solution AB

Pike Solution AB
Ängebäck 469
69392 Degerfors

Hemsida:

www.pikesolution.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pike Solution marknadsför tekniska lösningar som förenklar vardagen. Den första produkten är en energidisplay för visualisering av elförbrukning, ett hjälpmedel för konsumenter att ändra konsumtionsbeteende.

Teckningsperiod:

22 november 2011 - 20 januari 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

2,13 kr

Likviddag:

28 december 2011

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 12 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Poster om 1000 aktier, minimum 2000 aktier.

Övrigt:

Företagets aktie listas på Aktietorget den 16 januari 2011.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 20 december 2011.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 20 januari 2012.

Uppdatering: Företaget ställde in emissionen.

Uppdaterat: 2012-02-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss