Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Photocat A/S

Photocat A/S

Photocat A/S
Langebjerg 4
Roskilde, Danmark

Hemsida:

www.photocat.net

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Photocat arbetar inom området fotokatalys. Titaniumdioxid tillsammans med solljus bryter ned och reducerar mängden av vissa skadliga ämnen, exempelvis kväveoxider som är den största luftföroreningen i storstadsmiljöer.

Teckningsperiod:

27 maj 2016 - 27 maj 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9,6 Mkr

Teckningskurs:

25,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till 20 investerare, där de största var MK Forward AB ochMikael Lönn.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss