Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Photocat A/S

Photocat A/S

Photocat A/S
Langebjerg 4
Roskilde, Danmark

Hemsida:

www.photocat.net

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Photocat arbetar inom området fotokatalys. Titaniumdioxid tillsammans med solljus bryter ned och reducerar mängden av vissa skadliga ämnen, exempelvis kväveoxider som är den största luftföroreningen i storstadsmiljöer.

Teckningsperiod:

23 september 2015 - 14 oktober 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,5 Mkr

Teckningskurs:

29 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

51,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Vänder sig till allmänheten i Sverige.

Post:

Minimum 250 aktier.

Övrigt:

Photocat noteras på First North i Stockholm den 23 oktober 2015.

Uppdatering: Nytt preliminärt noteringsdatum är den 30 oktober 2015.

Uppdaterat: 2015-10-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss