Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Imaging PHI AB
Scheelevägen 22
223 63 Lund

Hemsida:

www.phiab.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Phase Holographic Imaging säljer HoloMonitor, ett holografiskt mikroskop i olika modeller för infärgningsfri och oförstörande analys av levande celler i 3D.

Teckningsperiod:

28 juni 2018 - 17 juli 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

46,3 Mkr + 14,7 Mkr

Teckningskurs:

71,40 kr per unit / 23,80 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 juni 2018

Värdering:

277,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. 18 uniträtter berättigar till teckning av en ny unit. En unit består av tre nya aktier och en vederlagsfri teckning­soption av serie TO 1.

Post:

Övrigt:

Emissionen på 46,3 Mkr är på förhand skriftligen avtalad till cirka 62 % av den initiala emissions­volymen genom tecknings­förbindelser och garantiteckning. Garanti­teckning avser teckning uppifrån och ner, exempelvis innebärandes att om företrädesemissionen tecknas till 80 % kommer garantiteckning att aktiveras för resterande 20 %.

Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie till en kurs om 28,20 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan ske under perioden 23 maj – 13 juni 2019.

Uppdaterat: 2018-07-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss