Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Imaging PHI AB

Phase Holographic Imaging PHI AB
Scheelevägen 22
223 63 Lund

Hemsida:

www.phiab.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Phase Holographic Imaging säljer HoloMonitor, ett holografiskt mikroskop i olika modeller för infärgningsfri och oförstörande analys av levande celler i 3D.

Teckningsperiod:

18 september 2014 - 2 oktober 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

14,5 Mkr

Teckningskurs:

3,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 september 2014

Värdering:

16,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 9:10. För varje innehavd aktie erhålls en teckningsrätt. Det krävs tio teckningsrätter för att teckna nio nya aktier.

Post:

Övrigt:

För kunders räkning har Sedermera Fondkommission lämnat teckningsförbindelse om 2,1 MSEK. Sedermera Fondkommission har även för kunders räkning lämnat garantiteckning om 3 MSEK. Brygglån kommer även att kvittas mot 3,4 MSEK i emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss