Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB

PharmaLundensis AB
Klinikgatan 30
22184 Lund

Hemsida:

www.pharmalundensis.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag på Ideon BioIncubator, BMC D10 som arbetar med forskning och utveckling av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kroniskobstruktiv lungsjukdom).

Teckningsperiod:

17 juni 2019 - 1 juli 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,11 Mkr

Teckningskurs:

6 kr per unit / 2 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 juni 2019

Värdering:

45 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:22. Varje 1 befintlig aktie ger innehavaren 1 uniträtt, och 22 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit. 1 unit består av 3 aktier och 2 teckingsoptioner av serie 2019/2022.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption serie 2019/2022 som erhålls som en del i unit berättigar till teckning av 1 aktie till en teckningskurs om 2 kronor per aktie under perioden 1 juni – 30 juni 2022.

Uppdaterat: 2019-06-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss