Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pharmacolog i Uppsala AB

Pharmacolog i Uppsala AB

Pharmacolog i Uppsala AB
Ekeby bruk
752 75 Uppsala

Hemsida:

www.pharmacolog.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Pharmacolog är ett medtech-företag som fokuserar på kvalitetssäkring vid administrering av mediciner.

Teckningsperiod:

21 maj 2019 - 5 juni 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,1 Mkr

Teckningskurs:

8,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 maj 2019

Värdering:

60,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya B-aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av styrelsens ordförande Erik Hedlund samt VD Mats Högberg.

Uppdaterat: 2019-05-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss