Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pexa AB

Pexa AB

Pexa AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

pexa.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PExA bygger på affärsidén att producera ett nytt diagnosinstrument för luftvägssjukdomar som astma och KOL.

Teckningsperiod:

14 november 2019 - 28 november 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

16,95 Mkr

Teckningskurs:

2,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

19,37 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 7:8. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya B-aktier.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,2 MSEK och garantiteckning (top-down) om totalt cirka 5,8 MSEK, totalt motsvarande cirka 76 procent av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2019-11-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss