Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pexa AB

Pexa AB

Pexa AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

pexa.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

PExA bygger på affärsidén att producera ett nytt diagnosinstrument för luftvägssjukdomar som astma och KOL.

Teckningsperiod:

17 september 2015 - 1 oktober 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

13 Mkr

Teckningskurs:

4,60 kr

Likviddag:

Fyra dagar efter utskickad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

23,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Vänder sig till allmänheten och institutioner.

Post:

1 aktie, dock minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Pexa noteras på Aktietorget den 2 november 2015.

PExA har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 4 MSEK, det vill säga om cirka 31 % av den totala emissionsvolymen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss