Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Petrogrand AB

Petrogrand AB

Petrogrand AB
Birger Jarlsgatan 33
11145 Stockholm

Hemsida:

www.petrogrand.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Petrogrands övergripande affärsidé att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla samt avyttra ryska oljetillgångar. Petrogrand AB hette tidigare Malka Oil AB och var då ett oljebolag med inriktning på olje- och gasproduktion i västra Sibirien i Ryssland.

Teckningsperiod:

2 april 2009 - 17 april 2009

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

141 Mkr

Teckningskurs:

0,07 kr

Likviddag:

Kontant betalning

Avstämningsdag:

25 mars 2009

Värdering:

Pre-money 24,9 Mkr och post money 165,9 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 6:1

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 100 % genom avsiktsförklaringar och garantiåtaganden.

Uppdaterat: 2009-04-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss