Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB
Honnörsgatan 16
352 36 Växjö

Hemsida:

peptonicmedical.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Peptonic Medical är ett läkemedelsbolag som arbetar med patenterade produkter.

Teckningsperiod:

14 maj 2020 - 14 maj 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,5 Mkr

Teckningskurs:

1,567 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad kontantemission till Vidarstiftelsen.

Post:

Övrigt:

Peptonic Medical har tecknat avtal om att förvärva en majoritetsandel av aktierna i Lune Group Oy, det finländska bolaget bakom menskoppen Lunetteâ. Denna riktade kontantemission görs för att delfinansiera transaktionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss