Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB
Honnörsgatan 16
352 36 Växjö

Hemsida:

peptonicmedical.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Peptonic Medical är ett läkemedelsbolag som arbetar med patenterade produkter.

Teckningsperiod:

14 maj 2020 - 14 maj 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

19,2 Mkr

Teckningskurs:

1,567 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till ägare av Lune Group Oy.

Post:

Övrigt:

Peptonic Medical har tecknat avtal om att förvärva en majoritetsandel av aktierna i Lune Group Oy, det finländska bolaget bakom menskoppen Lunetteâ. Denna apportemission är en del i transaktionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss