Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB
Honnörsgatan 16
352 36 Växjö

Hemsida:

peptonicmedical.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Peptonic Medical är ett läkemedelsbolag som arbetar med patenterade produkter.

Teckningsperiod:

17 maj 2019 - 17 maj 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,2 Mkr

Teckningskurs:

1,7619 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

163,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission, till Recall Capital Nordic AB, betalning genom kvittning av lån.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss