Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB
Honnörsgatan 16
352 36 Växjö

Hemsida:

peptonicmedical.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Peptonic Medical är ett läkemedelsbolag som arbetar med patenterade produkter.

Teckningsperiod:

27 november 2015 - 11 december 2015

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

22,7 Mkr

Teckningskurs:

2,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 november 2015

Värdering:

26,5 Mkr pre-money, exkl ev teckningsoptioner.

Villkor:

Företrädesrätt 6:7.

Post:

Övrigt:

Bolaget meddelar att man hittills säkrat teckningsförbindelser från befintliga aktieägare till en summa av 11 MSEK, varav cirka 2 MSEK utan företrädesrätt. Avsikten är att fullt ut säkerställa Erbjudandet genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden i god tid inför en extra bolagsstämma den 19 november 2015.

Uppdatering: VD Johan Inborr meddelade vid sitt anförande på den extra bolagsstämman att företrädesemissionen i dess helhet är säkerställd genom teckningsförbindelser och anmält intresse om teckning av aktier utan företrädesrätt från befintliga aktieägare (19,7 Mkr) och garantiåtaganden (3 Mkr).

Uppdaterat: 2015-11-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss