Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Penny AB

Penny AB

Penny AB
Linslagargränd 5
721 29 Västerås

Hemsida:

www.penny.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Penny är ett ungt företag som arbetar med utveckling och tillverkning av det egna patenterade systemet Penny Interactive Glasses.

Teckningsperiod:

7 juni 2012 - 1 juli 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 8 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

10.000 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss