Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PEN Concept Group AB

PEN Concept Group AB

PEN Concept Group AB
Alfavägen 3
556 52 Jönköping

Hemsida:

pen.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

PEN Concept Group är en leverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger mfl.

Teckningsperiod:

19 juni 2016 - 8 juli 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,58 Mkr

Teckningskurs:

4,60 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

75,3 Mkr pre-money.

Villkor:

3,8 Mkr av emissionen erbjuds till allmänheen. 6,7 Mkr tecknas av ett mindre antal investerare.

Post:

1 aktie, dock minimum 1000 aktier.

Övrigt:

PEN noteras på Aktietorget den 25 juli 2016.

Bolaget har inhämtat teckningsåtaganden från ett mindre antal investerare om 6 740 800 kronor, vilket innebär att 834 609 aktier motsvarande 3 839 201 kronor erbjuds nya investerare.

Uppdaterat: 2016-07-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss