Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pegroco Invest AB

Pegroco Invest AB

Pegroco Invest AB
Stora nygatan 31
411 08 Göteborg

Hemsida:

pegrocoinvest.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i, förvärvar och utvecklar mindre- och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Teckningsperiod:

29 juni 2018 - 29 juni 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

275 Mkr

Teckningskurs:

19,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss