Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pegroco Invest AB

Pegroco Invest AB

Pegroco Invest AB
Stora nygatan 31
411 08 Göteborg

Hemsida:

pegrocoinvest.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pegroco är ett investmentbolag som investerar i, förvärvar och utvecklar mindre- och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige.

Teckningsperiod:

10 juni 2015 - 10 juni 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

160 Mkr

Teckningskurs:

100 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktades till ett begränsat antal investerare.

Post:

Övrigt:

Preferensaktierna är planerade att listas på First North.

Den årliga preferensutdelningen uppgår till 9,50 kronor per preferensaktie, vilket innebär att de nyemitterade preferensaktierna ger en årlig direktavkastning motsvarande 9,5 % (årlig effektiv direktavkastning 9,84 %).

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss