Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar AB
Utmarksstigen 9
871 40 Härnösand

Hemsida:

www.peckas.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Peckas Naturodlingar odlar fisk och tomater (och även andra grönsaker) året om i en modern akvaponi,

Teckningsperiod:

1 december 2020 - 15 december 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

26,5 Mkr + 3,97 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november 2020

Värdering:

53 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen om ca 26,5 MSEK omfattas av teckningsförbindelser upp till ett belopp om ca 13,25 MSEK, motsvarande ca 50 % av Företrädesemissionen, från ett antal av Bolagets aktieägare. Ca 9,8 MSEK av teckningsförbindelserna avses erläggas genom kvittning av fordringar mot Bolaget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss