Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar AB

Peckas Naturodlingar AB
Utmarksstigen 9
871 40 Härnösand

Hemsida:

www.peckas.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Peckas Naturodlingar odlar fisk och tomater (och även andra grönsaker) året om i en modern akvaponi,

Teckningsperiod:

1 oktober 2019 - 15 oktober 2019

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 september 2019

Värdering:

45 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

Övrigt:

Ett flertal av de större ägarna har förbundit sig att tillsammans teckna 4,5 Mkr av emissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss