Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Paynova AB

Paynova AB

Paynova AB
Gävlegatan 12a
104 35 Stockholm

Hemsida:

www.paynova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Betaltjänster på Internet

Teckningsperiod:

23 februari 2009 - 9 mars 2009

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

25,3 Mkr

Teckningskurs:

0,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 februari 2008

Värdering:

Pre-money 28,1 Mkr och 53,4 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 9:10

Post:

Övrigt:

Aktieägare i Paynova har tillsammans med ett antal fysiska och juridiska personer lämnat teckningsförbindelser eller garanterat teckning av aktier motsvarande beloppet för fullteckning om ca 25 MSEK, varav ca 40 procent eller ca 10 MSEK är förbindelser från befintliga aktieägare. Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2009-01-15

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss