Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Paynova AB

Paynova AB

Paynova AB
Gävlegatan 12a
104 35 Stockholm

Hemsida:

www.paynova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Betaltjänster på Internet

Teckningsperiod:

1 juli 2005 - 25 juli 2005

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

29 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 juni 2005

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

Övrigt:

För varje tilldelad aktie erhålls dessutom två olika optionsrätter, 2005/2006 och 2005/2007.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss