Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Paynova AB

Paynova AB

Paynova AB
Gävlegatan 12a
104 35 Stockholm

Hemsida:

www.paynova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Betaltjänster på Internet

Teckningsperiod:

7 maj 2007 - 21 maj 2007

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

19,8 Mkr

Teckningskurs:

11,8 kr per unit

Likviddag:

Teckning genom betalning.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1 aktie + 2 optioner per 20-tal aktier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss