Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Paynova AB

Paynova AB

Paynova AB
Gävlegatan 12a
104 35 Stockholm

Hemsida:

www.paynova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Betaltjänster på Internet

Teckningsperiod:

8 augusti 2007 - 22 augusti 2007

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

50,75 Mkr

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 augusti 2007

Värdering:

435 Mkr efter nyemissionen enligt emissionsvillkoren.

Villkor:

Företrädesrätt 1:8. Med varje tecknad aktie följer två optioner, 1 st i serien Optionsrätter 2009 och 1 st i Optionsrätter 2010.

Post:

Övrigt:

Maths O. Sundqvist garanterar hela emissionen.

Uppdaterat: 2007-08-06

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss