Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Paynova AB

Paynova AB

Paynova AB
Gävlegatan 12a
104 35 Stockholm

Hemsida:

www.paynova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Betaltjänster på Internet

Teckningsperiod:

18 april 2019 - 7 maj 2019

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

37,4 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 april 2019

Värdering:

37,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till 80,0 % av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss