Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Paynova AB

Paynova AB

Paynova AB
Gävlegatan 12a
104 35 Stockholm

Hemsida:

www.paynova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Betaltjänster på Internet

Teckningsperiod:

26 april 2016 - 26 april 2016

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

11,2 Mkr

Teckningskurs:

0,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

157,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad nyemission, till "...till ett antal professionella och institutionella investerare, däribland specialfonden Origo Quest 1."

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss