Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Paynova AB

Paynova AB

Paynova AB
Gävlegatan 12a
104 35 Stockholm

Hemsida:

www.paynova.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Betaltjänster på Internet

Teckningsperiod:

22 oktober 2015 - 5 november 2015

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

21,3 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 oktober 2015

Värdering:

63,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. En innehavd aktie ger en teckningsrätt, och tre teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen omfattas till fullo av teckningsåtaganden och emissionsgarantier. Teckningskursen i emissionen är 0,40 kronor.

Uppdaterat: 2015-10-21

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss