Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Paynova AB

Paynova AB

Paynova AB
Gävlegatan 12a
104 35 Stockholm

Hemsida:

www.paynova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Betaltjänster på Internet

Teckningsperiod:

27 september 2013 - 4 oktober 2013

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

2,96 Mkr

Teckningskurs:

0,37 kr

Likviddag:

4 oktober 2013

Avstämningsdag:

Värdering:

32,2 Mkr pre money och 35,2 Mkr post money, exklusive eventuella teckningsoptioner.

Villkor:

Riktad nyemission till bolagets VD och säljchef.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss