Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i PatientTrac International Medical Technology AB

PatientTrac International Medical Technology AB

PatientTrac International Medical Technology AB
Klarabergsviadukten 70
107 24 Stockholm

Hemsida:

www.patienttrac.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

PatientTrac erbjuder ett egenutvecklat system för elektroniska patientjournaler specialbyggt för psykiatri och psykisk hälsa med specifika och specialiserade komponenter för barnpsykiatrin och geriatrisk psykiatri med bland annat psykiatriska skattningsskalor och tester. Därutöver erbjuder PatientTrac systemlösningar för exempelvis schemaläggning, administration och fakturering. PatientTrac International Medical Technology AB hette tidigare Leox Holding AB. Leox Holding AB hette tidigare Aktiespridning i Sverige AB.

Teckningsperiod:

4 mars 2011 - 4 april 2011

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

3,8 + 2,7 Mkr

Teckningskurs:

0,45 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

4 mars 2011

Värdering:

Pre-money 11,3 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

10.000 aktier, dvs 4500 kr.

Övrigt:

Leox Holding planerar att listas på Nordic MTF under april 2011.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss