Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Papilly AB

Papilly AB

Papilly AB
Nybrogatan 59 1tr
114 40 Stockhkolm

Hemsida:

/www.papilly.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Papilly erbjuder självhjälpssajten Stressklubben. Papilly AB hette tidigare Stresscompany AB.

Teckningsperiod:

23 februari 2016 - 23 februari 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

2,4 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Capensor, som kommer att fördela aktierna till de garanter som ingår i garantikonsortiet.

Post:

Övrigt:

I samband med denna emission gör Papilly även en konvertibelemission på 12,2 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss