Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pandox Holding AB

Pandox Holding AB

Pandox Holding AB
Vasagatan 11 9tr
111 20 Stockholm

Hemsida:

www.pandox.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pandox är en av de ledande aktörerna på den europeiska hotellmarknaden. Bolaget bedriver sin verksamhet inom tre områden; hotellfastigheter, hotelldrift och förvaltning.

Teckningsperiod:

4 november 2019 - 5 november 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

3 049 Mkr

Teckningskurs:

186,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, via ett accelerated book-building-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier, DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken.

Post:

Övrigt:

Målet att göra en emission på ca 2 800 Mkr meddelades efter att börsen stängde den 4 november 2019.

Flera befintliga aktieägare har åtagit sig att teckna aktier i den riktade nyemissionen. Åtagandena uppgår sammanlagt till 2 200 MSEK. AMF Försäkring & Fonder har åtagit sig att teckna aktier för högst 1 200 MSEK, Eiendomsspar AS har åtagit sig att teckna aktier för högst 600 MSEK, och Christian Sundt AB och Helene Sundt AB har tillsammans åtagit sig att teckna aktier för högst 400 MSEK. Ingen ersättning eller företräde vid allokering erhålls i utbyte mot teckningsåtagandena. Därutöver har flera andra befintliga aktieägare och externa investerare uttryckt intresse för att teckna aktier i den riktade nyemissionen.

Uppdatering: Pandox fick in 3 049 Mkr till 186,50 kr per aktie

Nyemissionen har tecknats av cirka 130 utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland AMF Försäkring & Fonder, Eiendomsspar AS, Lannebo Fonder, Swedbank Robur, Länsförsäkringar, Fjärde AP-Fonden, Christian Sundt AB och Helene Sundt AB.

Uppdaterat: 2019-11-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss