Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pandox Holding AB

Pandox Holding AB

Pandox Holding AB
Vasagatan 11 9tr
111 20 Stockholm

Hemsida:

www.pandox.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pandox är en av de ledande aktörerna på den europeiska hotellmarknaden. Bolaget bedriver sin verksamhet inom tre områden; hotellfastigheter, hotelldrift och förvaltning.

Teckningsperiod:

8 december 2016 - 9 december 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1 012 Mkr

Teckningskurs:

135 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ”accelerated book-building”-förfarande, anordnat av ABG Sundal Collier.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss