Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Panaxia AB

Panaxia AB

Panaxia AB
Linta gårdsväg 5
16874 Bromma

Hemsida:

www.panaxia.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Erbjuder rikstäckande tjänster inom verksamhetsområdena värdetransporter, kontanthantering och säkerhetstransporter. Panaxia AB hette tidigare Panaxia Security AB.

Teckningsperiod:

29 maj 2009 - 12 juni 2009

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

74,5 Mkr

Teckningskurs:

0,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 maj 2009

Värdering:

Pre-money 149 Mkr och post money 223,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Innehav av en (1) aktie ger (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2009-05-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss