Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Panaxia AB

Panaxia AB

Panaxia AB
Linta gårdsväg 5
16874 Bromma

Hemsida:

www.panaxia.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Erbjuder rikstäckande tjänster inom verksamhetsområdena värdetransporter, kontanthantering och säkerhetstransporter. Panaxia AB hette tidigare Panaxia Security AB.

Teckningsperiod:

7 juni 2006 - 21 juni 2006

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

32,5 Mkr

Teckningskurs:

0,65 kr

Likviddag:

Omkring 5 juli 2006

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till både allmänhet och institutioner.

Post:

5000 aktier

Övrigt:

Noteras på NGM omkring 19 juli 2006. Emissionen garanterad av Kristianstads Sparbank.

Uppdaterat: 2008-11-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss