Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Panaxia AB

Panaxia AB

Panaxia AB
Linta gårdsväg 5
16874 Bromma

Hemsida:

www.panaxia.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Erbjuder rikstäckande tjänster inom verksamhetsområdena värdetransporter, kontanthantering och säkerhetstransporter. Panaxia AB hette tidigare Panaxia Security AB.

Teckningsperiod:

25 maj 2011 - 20 juni 2011

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

103 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 maj 2011

Värdering:

Pre-money 51,5 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Varje 1 befintlig aktie i berättigar till 2 teckningsrätter. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolagets huvudägare Laccord Ltd, Sparbanken 1826, Eleni Gravius, Kjell Stenberg med familj, Laccord AB, Gravius & Damos Partners AB, Anders Eklund samt Thomas Gravius, vilka tillsammans representerar cirka 57 % av rösterna och kapitalet i bolaget, har ställt sig positiva till att teckna sina respektive andelar i nyemissionen. Forex Bank AB har ställt en garanti om 43 %. Emissionen är alltså säkrad till 100 %. Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionen.

Fullständiga villkor för nyemissionen kommer att publiceras senast den 13 maj 2011.

Uppdatering: Företaget förlänger teckningstiden, så att de som deltar på företagets möten runt om i Sverige ska ha möjlighet att delta i emissionen.

Uppdaterat: 2011-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss