Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pampett AB

Pampett AB

Pampett AB
Gottes väg 10
224 78 Lund

Hemsida:

www.pampett.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Pampetts sensorer ökar kvalitén för vårdtagare på demensboende och underlättar för vårdpersonalen genom att på ett intelligent sätt förmedla information.

Teckningsperiod:

8 oktober 2014 - 3 november 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,5 Mkr

Teckningskurs:

5 kr per aktie och unit

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

20 Mkr pre-money.

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Övrigt:

Pampett är planerat att listas på Aktietorget den 1 december 2014.

En tecknad Unit består av en aktie och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 och TO2. Teckningsoptionerna kan användas under period i 2015 respektive 2016 till 5 kr per aktie.

Uppdaterat: 2014-10-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss