Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pallas Group AB

Pallas Group AB

Pallas Group AB
St. Badhusg. 18
41121 Göteborg

Hemsida:

www.pallasgroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pallas Group är ett rederibolag som grundades 2000 och är idagverksamt inom tre olika områden. Bolagets verksamhetsområden innefattar shipping, oljeinvesteringar och kreditgivning. Pallas Group äger och driver dotterbolagen Pallas Shipping, Pallas Oil och Pallas Kreditaktiebolag.

Teckningsperiod:

14 maj 2010 - 28 maj 2010

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 15,5 Mkr.

Villkor:

Utan företräde.

Post:

1000 aktier, dvs 5000 kr.

Övrigt:

7 Mkr av emissionsbeloppet är garanterat. Emissionsbeloppet kan ökas med 10 Mkr via en övertilldelningsoption. Pallas Group planerar en notering på First North under juli 2010.

Uppdaterat: 2010-05-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss