Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Pallas Group AB

Pallas Group AB

Pallas Group AB
St. Badhusg. 18
41121 Göteborg

Hemsida:

www.pallasgroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Pallas Group är ett rederibolag som grundades 2000 och är idagverksamt inom tre olika områden. Bolagets verksamhetsområden innefattar shipping, oljeinvesteringar och kreditgivning. Pallas Group äger och driver dotterbolagen Pallas Shipping, Pallas Oil och Pallas Kreditaktiebolag.

Teckningsperiod:

4 juni 2012 - 6 juli 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

8,75 Mkr

Teckningskurs:

1,08 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 juni 2012

Värdering:

Pre-money 8,75 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är till 36 % garanterad via teckningsförbindelser från storägare.

Företaget planerar även att göra en riktad emission till Edshultshall Holding AB.

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 6 juli 2012.

Uppdaterat: 2012-06-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss